повратак
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ  КАБИНЕТ

Настава се изводи у новом кабинету који је опремљен функционалним модерним намештајем као и најсавременијим техничким уређајима за извођење наставе на ефикасан , савремен и занимљив начин. Опремљеност кабинета је 100%. У њему се налазе : ИНТЕРАКТИВНА тзв "ПАМЕТНА"  табла, видео бим, компјутер, ДВД плејер, видео рикордер, телевизор, музички стуб, графоскоп, дијапројектор, флип чарт табла, бела табла и тд.

 Наставу реализују:

 У кабинету се изводи наставa из свих наставних     предмета у складу са потребама наставног     градива     и премa утврђеном распореду

   
ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2005. , сва права задржана