повратак
 БИБЛИОТЕКА И МЕДИЈАТЕКА


Рад библиотеке организује и води
Миомира Рудић
библиотекар.

                                                                                                                           

Библиотека садржи 9500 књига и око 200 стручних часописа

 

Медијатека је опремљена: кинопројектором и дијапројектором; садржи 26 комплета дијапозитива, 29 филмова за кинопројектор, 8 комплета звучних читанки...
ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2005. , сва права задржана