СЕКЦИЈЕ

 


              

Слободне активности у основној школи представљају облик васпитно - образовног деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно доприноси социјализацији потреба и мотива деце, свестраном и слободном васпитању ученика.

        У основној школи један облик организовања слободних активности су - секције:  Енглески језик, Новинарско-Литерарна секција, Млади биолозиДрамскo-рецитаторска секција , Ритмичка секција Хор, Ликовна секција   Млади хемичари, Моделарска секција, Млади математичари, Секција младих историчараМлади географи, Млади физичари, Спортске секције

 Секције:
<<почетак
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
 

Ученици су веома заинтересовани за све активности везане за учење језика. Љубитељи страних језика једном недељно одржавају часове на којима се упознају са обичајима, знаменитостима, историјом земаља енглеског говорног подручја. Све активности су радионичарског типа.

<<почетак
NOVINARSKO - LITERARNA SEKCIJA - Српски језик
 

Чланови дописничке секције су сви ученици који имају смисла за писање, али је увек активно око 20 ученика. Поред уобичајених кратких вести и извештаја који се односе на догађаје из живота и рада школе (секције, спортска такмичења, такмичења ученика основних школа из појединих предмета), ученици пишу и саставе са тзв. слободном темом, онако како су тренутно мотивисани и инспирисани.

Чланови литерарне секције баве се писањем кратких литерарних форми, обично по сопственим афинитетима и интересовањима за теме.

<<почетак
МЛАДИ БИОЛОЗИ
 

Ова секција окупља ученике петог и шестог разреда. Број ученика варира, између 10 и 20. Примарне активности ове секције подразумевају пре свега бригу о биљкама које се гаје у школи и школском дворишту, уређење и оплемењивање школског простора. Сваког октобра организује се посета изложби цвећа.

<<почетак
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА- Српски језик
 

Циљеви ове секције су: развијање комуникационих способности ученика, подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима, адекватно коришћење слободног времена, развој креативности, развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања.

Ова секција формирана је на бази добровољности и самосталног опредељивања ученика према својим склоностима. У секцији постоји добра унутрашња организација, озбиљност у раду, и такмичарски дух. Креативност и стваралаштво су на високом нивоу. Секцијом руководе ученици, а задужени учитељи су ту да их усмере, и пруже помоћ. Циљ рада је усавршавање изражајног читања и рецитовања, интерпретација књижевних ликова, а то се остварује кроз следеће садржаје:

 • слушање рецитовања познатих глумаца
 • акценатске вежбе
 • вежбе интонације и интензитета гласа
 • вежбе темпа, мимике и гестикулације
 • увежбавање рецитовања конкретних песама
 • читање књижевно-уметничких текстова по улогама
 • драматизација текстова
 • организовано гледање и анализирање позоришних представа
 • припрема за такмичење

Чланови секције редовно учествују на одељењским, школским приредбама, прославама рођендана, на градским и регионалним такмичењима. Запажени резултати на такмичењима делују мотивационо, јер ученици улажу велики део свог слободног времена.

<<почетак
РИТМИЧКА СЕКЦИЈА
 

Ово је прилично атрактивна секција, где је стално ангажовано 10 ученика, девојчица и дечака. Активности су везане претежно за модерни плес и савремене кореографије. Међу полазницима има и ученика који се активно баве плесом као спортском дисциплином. Модерни плес је саставни део свих школских приредби, те су и наступи ових ученика релативно чести.
Смисао ове секције је у развијању осећаја за ритам и кретање уз задату музику. Ученици млађих разреда уче кратке, једноставне кораке, дечјих народних игара:

<<почетак
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
 

Ликовна секција млађих разреда негује ликовно стваралаштво деце, припрема изложбе у част школских и државних празника, прати савремена ликовна кретања. Редовно посећује ликовне манифестације у граду.

<<почетак
МЛАДИ ХЕМИЧАРИ

У секцију су укључени ученици седмог и осмог радзреда, и састају се два пута недељно. Секција се реализује у кабинету за хемију. Активности су усмерене на:

 • продубљивање градива, нарочито из области за које су ученици посебно заинтересовани,
 • извођење експеримената и огледа
 • припреме за такмичења, где су до сада остваривани запажени резултати.
<<почетак
ХОР

Школски хор је основан пре више десетина година Број ученика, дечака и девојчица, се креће до 50. Хор се састаје два пута недељно. Најчешће се певају двогласне песме, а ученици са посебним задовољством и умешношћу певају кмпозиције Мокрањца, нашу духовну музику (Рацков, Свјати Боже, Тебе поем, Господи помилуј),

На регионалној смотри хорова школске 2003/2004.. године хор је освојио друго место. Тренутно су у току припреме за смотру хорова школске 2004/2005. Школски хор редовно учествује на свим школским приредбама, на отварању такмичења, на прослави славе Свети Сава, на прослави Дана школе .

<<почетак
МЛАДИ МАТЕМАТИЧАРИ

Редовни чланови ове секције су углавном надарени ученици. Састанцима секције често присуствују и остали заинтересовани ученици и узимају учешћа у раду сходно својим знањима и способностима. Садржај рада;

 • прорада задатака са такмичења математичара
 • прорада задатака из математичкких листова
 • решавање интересантних математичких проблема из приручника за младе математичаре.

Током школске године ови ученици обавезно присуствују предавању за младе математичаре које се организује на нивоу града, за ученике од четвртог до осмог разреда.

Ових дана реализују се припреме за такмичења. До општинског такмичења иду ученици петог разреда, а старији ученици и даље - до републичког и савезног.

<<почетак
СЕКЦИЈА МОДЕЛАРА

У оквиру ове секције протеклих година су постзани највреднији резултати.Више пута се учествовало на републичким такмичењима и постизали лепи резултати.До републичког такмичења у последњих 10-так година су стизали , грађевински моделари, машинство, електро  техника, мулти дисциплинарни радови а више пута и ауто моделари.

<<почетак
СЕКЦИЈА МЛАДИХ ИСТОРИЧАРА

Секција окупља ученике петог, шестог и седмог разреда, укупно је укључено 20 ученика. На часовима секције прикупљају се слике и чланци о важнијим темама из историје народа Југославије, дискутује се о томе, и на тај начин ученици проширују своја знања, израђују се тематски панои, цртају историјске карте о појединим периодима српске историје; актуелни догађаји су често тема састанака.

<<почетак
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Чланови ликовне секције су сви заинтересовани ученици, од петог до осмог разреда. Циљ рада је развијање ликовних стваралачких способности ученика, љубави према ликовној, а и уметности уопште, стицање знања из ове области. Секција подразумева следеће активности:

 • проширивање и продубљивање ликовних задатака који се раде на редовним часовима ликовне културе
 • упознавање и рад са ликовним техникама које се не могу упражњавати на редовним часовима
 • групне радове ученика на великим форматима
 • естетска анализа дела познатих сликара и вајара
 • уређење школског ентеријера
 • опремање радова за излагање
 • излагање радова у школи и ван школе
 • припрема радова за конкурсе током целе школске године.
<<почетак
ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА - МЛАДИ ГЕОГРАФИ

Географска секција броји 10-tak ученика од петог до осмог разреда. "Млади географи" показују велико интересовање из разних области, као што су:

 • васиона и васионска тела
 • настанак планина и котлина
 • вулкани и земљотреси
 • топлотни појасеви, клима, биљни и животињски свет на Земљи
 • воде на Земљи (реке, језера, океани и мора)
 • становништво на Земљи
 • насеља на Земљи

Из ових области, под руководством наставника ученици пишу радове који се читају на часовима секције.

Секција се одржава једном недељно у свим разредима.

"Млади географи" наше школе су учествовали на многим такмичењима из географије на нивоу града, региона, републике, где су постизали запажене успехе освајањем првих, других и трећих места.

Жеља "Младих географа" је да успоставе сарадњу са сличним секцијама или клубовима у Европи или свету, у циљу размене знања, начина рада...

Такође, жеља нам је да будемо домаћини или гости неке сродне секције, клуба, ради упознавања, дружења, дописивања и сл.

<<почетак
МЛАДИ ФИЗИЧАРИ

Ова секција обухвата ученике који имају амбиције да учествују на такмичењима, те су и активности секције усмерене углавном том циљу - израда задатака у сврху припреме за такмичења.


S.Rakić-OŠ"MLADOST" @ Tomaševac  2005. , сва права задржана