У П Р А В А
 
Директор школе:
Слободан Ракић ,     професор политехнике

                                                                   
                                                 тел./фах:023/871-005

Стручни сарадник:
Жаклина Мићић   ,   дипломирани психолог

Секретар школе
Ержебет Девић - дипломирани правник
Шеф рачуноводства
Олгица Сурла
-економски техничар
   
Библиотекар
Марина Стојадинов - проф.српског језика
 ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2009. , сва права задржана