Н А С Т А В Н И Ц И

 

Гордана Јанковић

професор српског језика (8.раз.)

Душанка
Живојнов

професор  информатике и ТиО
(6.разр.)

Анета Маран-Миклеа

професор енглеског
језика у
2. циклусу

Татјана Свилар

професор енглеског
језика у 1. циклусу

Милица
Живић

професор
руског
језика
(7. разр.)

Даниела Аврам

професор музичке културе

Василије  Ановић

наставник ликовне културе
   

Александар Года

професор историје
   

Душанка Милош

професор географије
   

Наташа Иванов

наставник  математике (5.разр.)
   

Наташа
Павлов
Маћош

професор хемије
   

Ана
Петров

професор биологије
   

Владимир Фењчњв

професор физичког васпитања
   

Драган    Царевић

професор физичког васпитања
   

Бранка  Николић

наставник разредне наставе (3. разр.)
   

Светлана Тодоров

наставник разредне наставе (4. разр.)
   

Весна
Мојин

професор  разредне наставе (1. разр.)
   

Гордана     Ракић

професор разредне наставе (2. разр.)
   
   

Маја
Витомиров

васпитач
 
 ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2009. , сва права задржана