Н А С Т А В Н И Ц И

 

Гордана Јанковић

професор српског језика (8.раз.)

Дијана
Димов

дефектолог

Душанка
Живојнов

професор  информатике и ТиО
(6.разр.)

Ивана
Тодоровић

 

професор енглеског
језика у
2. циклусу

Татјана Свилар

професор енглеског
језика у 1. циклусу

Милица
Живић

професор
руског
језика
(7. разр.)

Даниела Аврам

професор музичке културе

Василије  Ановић

наставник ликовне културе
   

Александар Года

професор историје
   

Василе Деменеску

професор географије
   

Иван
Венцељ

наставник  математике (5.разр.)
   

Зоранка
Сремац

наставник физике
   

Наташа
Павлов
Маћош

професор хемије
   

Ана
Петров

професор биологије
   

Бранкица
Исаков

професор физичког васпитања
   

Драган    Царевић

професор физичког васпитања
   

Бранка  Николић

наставник разредне наставе (3. разр.)
   

Катица
Момирски

наставник разредне наставе (4. разр.)
   

Весна
Мојин

професор  разредне наставе (1. разр.)
   

Гордана     Ракић

професор разредне наставе (2. разр.)
   
   

Маја
Витомиров

васпитач
 
 ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2009. , сва права задржана