ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

 

Савић Драган , домар

 

Драган Младеновић , домар

     
 

Весна Ановић , спремачица

     
 

Оливера Младеновић, спремачица

     
 

 

Бојана Пиперски-спремачица-сервирка

 

 S.RakiŠ-ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2005. , сва права задржана