ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 

Стеван Николић , домар

 

Драган Младеновић , ложач

     
 

Весна Ановић , спремачица

     
 

Оливера Младеновић, спремачица

 

Вера  Попов, сервирка-спремачица

     
 

 

Бојана Пиперски-спремачица

 

 ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2005. , сва права задржана