ПОСТАНАК ШКОЛЕ У ТОМАШЕВЦУ

 

 

        
    На територији данашњег Томашевца налазила су се насеља Лудош, Маријево и Чоке.

Поуздано се зна да су ова насеља постојала још у 6. веку, од доласка Словена у Панонску низију.

            Зна се да је прва школа основана у насељу Чоке, али писаних доказа о томе нема, што није зачуђујуће када се зна да је Томашевац више пута спаљиван. Највише документације је спаљено 1848. године од стране мађарске војске којом је конандовао Киш Ерне. Приликом његовог проласка кроз Томашевац у њега је пуцао са прозора школе један учитељ и ранио га. У знак одмазде Томашевац је спаљен, спаљене су црквене књиге, Матрикула, Домовник и друга важна документа.Међутим у -ЗБОРНИКУ БР. 48/1967 -МАТИЦА  СРПСКА У  попису учитеља у овој књизи помиње се да је у Томашевцу 1768 године у школи радио магистратор Јован који је уједно био и писар.

            Прелиставајући Школски летопис може се видети да писани подаци постоје од 1869. године. Школа се тада звала «Србско народно Ж.П. Училиште у Томашевци», а писана је славенско-сербским језиком. Као наставни предмет убележени су веронаука, рачун, србски, немачки и црквено-словенски са појањем. 

            По пописима у школи је било:

1901. године _________________________ 267 ученика,
1921. године _________________________ 278 ученика,
1931. године _________________________ 329 ученика,
1937. године _________________________ 435 ученика

кликни за кратку фото презентацију -- >  ШКОЛА ДАНАС 

            Зграда у којој се данас одвија образовно-васпитни рад саграђена је 1970. године. У згради школе се налазе 5 учионице за млађе разреде, просторија за предшколце, 8 кабинета, мултимедијална учионица, зборница, канцеларије за директора, секретара и психолога, трпезарија са кухињом, библиотека, сала за физичко васпитање са свлачионицама и справарницом, учионица за специјално одељење и помоћне просторије. Школа тренутно ради са  8 разреда са по једним одељењем,затим једним специјалним одељењем и одељењем деце предшколског узраста.. У оквиру школе постоји двориште, летња учионица и лепо урађен школски парк. Настава се изводи на српском језику, у преподневној смени, током целе школске године.
 

У школској 2018/2019. уписано је 86 ученика распоређених у  8. одељења  као и једна група припремног предшколског одељења са 10-торо деце.

Наставу у школи изводи 23 професора и наставника уз помоћ управе школе. У школи је укупно запослено 34 радника.

Школа има 4 разреднe учионицe,  8 кабинета, радну собу за рад предшколских група, салу за физичко васпитање, библиотеку.

Све информације на сајту пропраћене су фотографијама: особља школе, ученика и школског простора. Закључак изведите сами!

 

          Основна школа је васпитно-образовна институција у којој се  основно образовање и васпитање стиче остваривањем наставних планова и програма у трајању од 8 година. Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан развој личности и припрема за живот и за даље опште и стручно образовање и васпитање.

Основним образовањем и васпитањем остварује се нарочито: оспособљавање за живот, рад и даље образовање и самообразовање; овладавање основним елементима савременог општег образовања; оспособљавање за примену стечених знања и умења и стваралачког коришћења слободног времена; развијање интелектуалних и физичких способности, критичког мишљења, самосталности и заинтересованости за нова знања; упознавање основних законитости развоја природе, друштва и људског мишљења; стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове средине; развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава личности; васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, националност и лично уверење; неговање и развијање потреба за културом и очувањем културног наслеђа; стицање основних знања о лепом понашању у свим приликама.


S.Rakić-OŠ"MLADOST" @ Tomaševac 2012. , сва права задржана